VM OIL spol. s r.o.

 

Založení společenství vlastníků jednotek

  • účast na přípravné schůzce, kde se vyřeší konečné znění stanov a určí se členové výboru tak, aby první schůze shromáždění vlastníků proběhla co možná nejrychleji a bez problémů

  • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi

  • zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku

  • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze

  • účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění

  • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek

  • kompletní poradenství k této problematice

  • v případě převedení všech jednotek v domě následuje likvidace právnické osoby - bývalého majitele domu (obvykle družstvo nebo s.r.o.)

 

Zpět