VM OIL spol. s r.o.

 

Převody bytů do vlastnictví

  • možnost účasti na informativní schůzce, informování nájemníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů

  • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu

  • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případně nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu

  • zpracování prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu

  • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí

  • zpracování smluv o převodu bytů

  • zpracování návrhů na vklady smluv o převodu do katastru nemovitostí

  • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem

  • kompletní poradenství k této problematice

 

Zpět