VM OIL spol. s r.o.

 

Předpis nájemného

  • předpis nájemného (záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu) a úhrad za služby spojené s užíváním jednotky

  • vedení evidence plateb

  • úprava záloh na služby v případě vysokých přeplatků nebo nedoplatků v rámci vyúčtování služeb

  • měsíční předávání dat na SIPO, případně zajištění tisku složenek

  • upomínání za nezaplacené nájemné a úhrady za služby, příprava podkladů pro podávání návrhů na zahájení soudního řízení

  • zpracování čtvrtletí nebo pololetního přehledu neplatičů zálohových plateb spojených s užíváním bytu nebo nebytových prostor

  • zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, zajištění úhrady nedoplatků a vypořádání případných přeplatků záloh na tyto služby

 

Zpět